Til innholdet

Monipuolinen kalustonhallinta, yhteinen tavoite: tieliikenteen sujuvoittaminen kestävän tulevaisuuden puolesta

Nykyisessä nopeasti kehittyvässä maailmassa tehokkaampien, turvallisempien ja ympäristöä säästävämpien järjestelmien tarve on muodostunut kriittiseksi painopisteeksi monille aloille. Yritykset ja yhteiskunnat pyrkivät vähentämään ympäristövaikutuksiaan ja parantamaan tieliikenneturvallisuutta ja edistyneiden teknologioiden, IoT-sovellusten, rooli näiden tavoitteiden saavuttamisessa on keskeinen.

Älykkäiden liikennejärjestelmien kehittyminen

Digitaaliset liikennettä tukevat ratkaisut ovat tämän muutoksen eturintamassa, hyödyntäen IoT-teknologiaa toimintojen optimoimiseen, tieliikenneturvallisuuden parantamiseen sekä matka-aikojen ja polttoaineen kulutuksen vähentämiseen.

Taloudelliset- ja ympäristöhyödyt

Erityisesti yhden kattavan järjestelmän käyttäminen monipuolisen kaluston hallintaan yksinkertaistaa toimintoja ja tarjoaa paremman näkyvyyden koko kaluston suorituskykyyn, mikä johtaa parempaan päätöksentekoon ja parempiin taloudellisiin tuloksiin.

Yritykset, jotka ottavat käyttöön integroidun järjestelmän, voivat odottaa näkevänsä parannuksia toiminnallisen tehokkuuden ja tulosten osalta. Kyky valvoa ja hallita kaikkia ajoneuvoja yhden järjestelmän kautta vähentää monimutkaisuutta ja kustannuksia, jotka liittyvät ajoneuvojen erilaisten järjestelmien hallintaan.

Keskeinen elementti on uuden Kuljetus-moduulimme integrointi. Pystyt hallinnoimaan kaikkia yrityksen ajoneuvoja, jotka vaihtelevat tyypiltään, merkiltään ja malliltaan ja siihen sisältyy myös mahdollisuus hallita eri telematiikkalaitteilla varustettuja ajoneuvoja, olivatpa ne jälkiasennuksia tai valmistajan OEM (Original Equipment Manufacturer) järjestelmiä.

Tämä järjestelmä on olennainen osa monipuolisen kaluston hallintaan, tarjoten yhtenäisen näkymän erilaisiin ajoneuvoihin yhden käyttöliittymän kautta. Tämä ei ainoastaan paranna yrityksen tehokkuutta, vaan myös tuottaa merkittäviä kustannussäästöjä. Se mahdollistaa yrityksille ajoneuvojen tehokkaan käyttöasteen ja toimintojen tehostamisen, vähentäen tarpeettomia kilometreja ja alentaen kustannuksia.

Lisäksi järjestelmä on ratkaisevan tärkeä ympäristömääräysten ja turvallisuusstandardien noudattamisen varmistamisessa ja se tukee siirtymää kohti kestävämpää ja turvallisempaa liikennekäyttäytymistä mahdollistaen reaaliaikaisen seurannan ja diagnostiikan. 

”Tällaiset ominaisuudet ovat elintärkeitä huollon ajoittamisessa sekä sellaisten ajoneuvojen vikojen estämisen kannalta, jotka saattavat aiheuttaa onnettomuuden, jotta voidaan varmistaa turvallinen ajoympäristö kaikille tienkäyttäjille.”  sanoo Aivars Vilnitis, GSGroupin Product Manager.

Lisätietoja uudesta Kuljetus-moduulista: myynti@gsgroupfinland.fi

Aiheeseen liittyvät uutiset